czas na dzielnice

  czas na dzielnice

Wiesława Zaleska

Wybory Samorządowe 2006 wybory samorządowe Gdynia 2006
      nr 3 lista 5  
Gdynia z przyszłością
Szansą dla młodych jest WYKSZTAŁCENIE

większe możliwości pozaszkolnych zajęć dla młodzieży, dotacje na nowoczesny sprzęt w szkołach
W naszych szkołach pracuje bardzo dobra kadra, ale niestety borykamy się z trudnościami dotąd nie występującymi. Nie można skutecznie przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, korzystając głownie z kredy i tablicy. Szkołom brakuje pomocy naukowych, dobrego wyposażenia w komputery i multimedia. Stan techniczny naszych szkół jest bardzo zły, konieczne są remonty, potrzebne są też przyszkolne obiekty sportowe : trawiaste boiska, korty i baseny, powszechny i tani dostęp do Internetu, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,

bezpieczeństwo w szkole
W naszych szkołach uczą się wspaniałe dzieci i młodzież, ale w każdej szkole rejonowej, jest niewielka grupa uczniów, która demoralizuje i terroryzuje resztę Największym problemem w szkołach rejonowych stała się przemoc, agresja wśród uczniów i zagrożenie uzależnieniami. Są to konsekwencje przemian cywilizacyjnych. Potrzebne są strukturalne rozwiązania pozwalające objąć skuteczną resocjalizacją młodocianych chuliganów - oni też mają prawo do nauki, ale nie mogą terroryzować swoich kolegów. Jest to problem bardzo trudny, a szkoły same sobie z tym nie poradzą, wymaga natychmiastowego działania władz miasta, inaczej nasze dzielnice z każdym dniem będą mniej bezpieczne. W tym obszarze powinniśmy też skorzystać z pieniędzy unijnych.

Nowoczesna edukacja
Od wielu lat postuluję, by w Gdyni powstało Gimnazjum przysposabiające do zawodu, do którego chodziła by ta część młodzieży, która z różnych powodów nie chce się uczyć natomiast chciałaby jak najszybciej zdobyć zawód.
Konieczne jest dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferta szkól zawodowych powinna być wzbogacana a nie ograniczana.
Z entuzjazmem czekam na otwarcie eksperymentatorium w Pomorskim Parku Technologicznym, trzeba zadbać o to by cena wejścia do tego wspaniałego miejsca nie stanowiła bariery dla biednych uczniów. Musimy koniecznie znaleźć sposób i środki na to, by najbiedniejsze dzieci miały pełny dostęp do płatnych form zajęć edukacyjnych : wycieczki, bilety wstępu, kursy językowe itp.forum Obłuże Oksywie Pogórze Babie Doły

Mój program- przepis na Gdynię

Gdynia miasto z marzeń
Zrealizowane postulaty
 • trasa Wiśniewskiego
 • zatwierdzenie budowy Estakady Kwiatkowskiego do obwodnicy
 • droga rowerowa Babie Doły
 • plan lotniska cywilnego
 • miasteczko zawodów

 • kandydat do Rady Miasta Gdynia z listy PO, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły

  sonda
  Jakie inwestycje są najważniejsze w dzielnicach północnych?
  priorytet od 1 (niezbędne) do 5 (nieistotne)
  1. nowy basen
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne
  2. autobus szynowy
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne
  3. inwestycje drogowe
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne

  wyniki sondy
  dodaj swoją opinię