czas na dzielnice

  czas na dzielnice

Wiesława Zaleska

Wybory Samorządowe 2006 wybory samorządowe Gdynia 2006
      nr 3 lista 5  
czas na dzielnice
Szansą na poprawę JAKOŚCI naszego życia jest ROZWÓJ DZIELNICY

Należy pilnie ZMIENIĆ sygnalizację Płk.Dąbka/Kwiatkowskiego
Codziennie na tym skrzyżowaniu dzieją się dantejskie sceny, tworzy się olbrzymi korek na ulicy Dąbka w stronę Oksywia. Przyczyną jest fatalne rozwiązanie świateł, które skutecznie ograniczają możliwość skrętu od strony Oksywia na ulicę Kwiatkowskiego. A WYSTARCZY ZMIENIĆ SYNCHRONIZACJĘ ŚWIATEŁ!!!

3 zmiany świateł, kombinacja z przejściami dla pieszych
3+1 zmiany świateł, na każdą nitkę osobne światło + na przejścia dla pieszych

Czy jest możliwość wykorzystania linii kolejowej prowadzącej na Obłuże i Babie Doły?
Istniało kiedyś połączenie kolejowe Oksywie-Obłuże-Pogórze-Chylonia, po krórym pozostały zarówno przystanki jak i tory. Należy bardzo powaznie rozważyć możliwość przywrócenia połączenia kolejowego dzielnic północnych z główną linią SKM. Również budowa lotniska cywilnego prowokuje do pytania, czy nie można wykorzystać starej linii towarowej. Na Obłużu, Oksywiu, Pogórzu i Babich Dołach.mieszka bardzo dużo osób, uruchomienie autobusu szynowego pozwoliłoby odciążyć ruch drogowy i przyspieszyć dojazd do reszty Gdyni.

Równomierny rozwój- poprawa na drogach, przebudowa niewydajnych skrzyżowań
Doczekaliśmy się poszerzenia Ulicy Janka Wiśniewskiego i rozpoczęcia połączenie estakady Kwiatkowskiego z obwodnicą, ale potrzeby drogowe naszych dzielnic są ogromne, nas tez nękają korki. Skrzyżowanie Dąbka i Kwiatkowskiego, którego obciążenie znacznie się zwiększyło po ukończeniu estakady Kwiatkowskiego, należy jak najszybciej rozbudować, zapewniając większą przepustowość ruchu. Należy również rozważyć możliwości poprawy ruchu na wjeździe na estakadę od strony Oksywia z ulicy unruga, jak również od ulicy morskiej (po tegorocznych upałach stan nawierchni jest tam dramatyczny).
Lotnisko na Babich Dołach ma być zmienione na lotnisko cywilne, to wspaniały pomysł ale do tego lotniska, trzeba dojechać. Konieczne są zatem poważne inwestycje drogowe w tej części miasta. Już teraz powinien powstać projekt rozwiązań infrastrukturalnych i komunikacyjnych związanych z lotniskiem.
Pilną potrzebą jest skanalizowanie i położenie nawierzchni na piaszczystych ulicach osiedlowych.

Sport i rekreacja, organizacje pozarządowe
Pilną potrzebą dzielnic północnych jest budowa nowego basenu, który będzie miejscem wypoczynku dla młodzieży i całych rodzin.
Budowa ścieżek rowerowych, zakładanie parków, zieleńców, budowa obiektów sportowych pozwoli na aktywizację młodych ludzi na terenie dzielnicy. Ważne jest też wspieranie działalności organizacji pozarządowych i klubów sportowych

Opieka społeczna
Objęcie pomocą i opieką najbiedniejszych i potrzebujących pomocy powinno być prowadzone już z rejonu osiedli.forum Obłuże Oksywie Pogórze Babie Doły

Mój program- przepis na Gdynię

Gdynia miasto z marzeń
Zrealizowane postulaty
 • trasa Wiśniewskiego
 • zatwierdzenie budowy Estakady Kwiatkowskiego do obwodnicy
 • droga rowerowa Babie Doły
 • plan lotniska cywilnego
 • miasteczko zawodów

 • kandydat do Rady Miasta Gdynia z listy PO, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły

  sonda
  Jakie inwestycje są najważniejsze w dzielnicach północnych?
  priorytet od 1 (niezbędne) do 5 (nieistotne)
  1. nowy basen
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne
  2. autobus szynowy
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne
  3. inwestycje drogowe
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne

  wyniki sondy
  dodaj swoją opinię