czas na dzielnice

  czas na dzielnice

Wiesława Zaleska

Wybory Samorządowe 2006 wybory samorządowe Gdynia 2006
      nr 3 lista 5  
Gdynia przedsiębiorcza
Szansą na pracę jest PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Jednym z większych problemów, z jakim borykają się młodzi ludzie, jest brak pracy. Wprawdzie stopa bezrobocia w Gdyni jest najniższa w rejonie, ale wciąż wiele można poprawić.

zwolnienie z opłat za wpis do ewidencji DG
Należy wspierać powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: to nowe miejsca pracy, a także zachęcać do samozatrudnienia. Od stycznia przyszłego roku zmieniona ustawa o działalności gospodarczej pozwala na zmniejszenie lub wręcz rezygnację z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, co Gdynia powinna wykorzystać.

Wsparcie finansowe MSP
Ważnym elementem jest też stworzenie lokalnych instytucji finansowych, oferujących poręczenia i kredyty dla małych i średnich firm oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, a także maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają na tym polu fundusze europejskie.

punkt informacyjno-doradczy o dotacjach, funduszach europejskich itd
Często młodzi przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, jakiego typu poręczenia, preferencyjne pożyczki i dotacje można uzyskać z programów europejskich, krajowych i regionalnych. Powinniśmy stworzyć punkt informacyjno-doradczy dla MSP, w którym każdy zainteresowany uzyska kompleksowe informacje o możliwej pomocy finansowej, a także pełne doradztwo w tym zakresie.

nowoczesna edukacja i równe szanse
Tworzenie elastycznych struktur placówek oświatowych i ofert edukacyjnych, dostosowanych do zmieniających się potrzeb i warunków rynku pracy, szkolących przedsiębiorców szczególnie w pozyskiwaniu środków unijnych pozwoli na szersze wykorzystanie oferty unijnej.
Tworzenie w szkołach Lokalnych Akademii Informatycznych i Inkubatorów Biznesu wykształci prężne, przedsiębiorcze młode pokolenie.
Zbyt ma wykorzystujemy potencjał szkół wyższych, powinniśmy czerpać z ich dorobku naukowego oraz wspierać powstawania nowych kierunków studiów, dopasowanych do rynku pracy.
Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do informacji, kapitału, tanich lokali oraz nowych technologii - jest ważnym krokiem dla aktywizacji mniej zamożnych mieszkańców.forum Obłuże Oksywie Pogórze Babie Doły

Mój program- przepis na Gdynię

Gdynia miasto z marzeń
Zrealizowane postulaty
 • trasa Wiśniewskiego
 • zatwierdzenie budowy Estakady Kwiatkowskiego do obwodnicy
 • droga rowerowa Babie Doły
 • plan lotniska cywilnego
 • miasteczko zawodów

 • kandydat do Rady Miasta Gdynia z listy PO, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły

  sonda
  Jakie inwestycje są najważniejsze w dzielnicach północnych?
  priorytet od 1 (niezbędne) do 5 (nieistotne)
  1. nowy basen
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne
  2. autobus szynowy
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne
  3. inwestycje drogowe
  1 niezbędne
  2 b.ważne
  3 potrzebne
  4 przydatne
  5 nieistotne

  wyniki sondy
  dodaj swoją opinię